MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST.

SCHILDERIJEN EN BEELDEN 19e - 20e en 21e EEUW.

ANTIQUITEITEN.

BART WOUTERS KUNSTGALERIJ

BREDABAAN 157-159

2930 BRASSCHAAT

BELGIE

T +32 (0) 3.605.21.80

M +32 (0) 474.451.567

info@bartwouters.be

OPEN : DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG-ZONDAG 14-18U.

juli en augustus zijn we zondag gesloten.

GRATIS SCHATTEN VAN KUNSTWERKEN VOOR VERKOOP OF VERZEKERING.

PRESENTEREN EN LEVEREN VAN KUNSTWERKEN.

WERELDWIJDE VERZENDING.

 

 

VERKOOPSVOORWAARDEN :
 _______________________________


1. Elke bestelling of aankoop valt onder onze verkoopsvoorwaarden.


2. Alle kunstwerken blijven eigendom Van Kunstgalerij Bart Wouters tot volledige betaling van de koopsom.


3. Bij de betaling van een voorschot verbindt de koper zich ertoe het kunstwerk volledig aan te kopen, gebreke waarvan het voorschot als verworven zal worden beschouwd tot vergoeding van de geleden schade. Kunstgalerij Bart Wouters behoudt zich evenwel het recht voor om de uitvoering van de verkoop na te streven.


4. Kunstgalerij Bart Wouters garandeert de authenticiteit van een kunstwerk gedurende een periode van 2 jaar vanaf de dag van de verkoop. Deze garantie vervalt bij doorverkoop.


5. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.